Ви у вірному місці

м. Днiпро, вул. Шинна, 35.

Меню

ІНЖИНІРИНГ

Не викликає сумнівів, що така складна технічна система, як гальванічна лінія, потребує якісного та фахового інженерного забезпечення. Відомо, що згідно з правилом 10-кратних затрат ціна помилки, що Ви її ризикуєте припуститися на початку інвестпроекту, зростає в десять разів на кожному переході планування – проектування – виробництво – експлуатація.
Задля раціонального використання бюджетів та зменшення ризику помилок, ми радимо проводити повноцінні інженерні роботи. Надважливим першим кроком в цьому сенсі є якісно розроблене ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Етапи інжинірингових робіт:


 • Попередній інжиніринг
 • Базовий інжиніринг
 • Детальний інжиніринг

Попередній інжиніринг

 • Збір і систематизація вихідних даних;
 • Номенклатура та кількість продукції за видами виробів, матеріалу основи та видам покриттів;
 • Техніко-економічний розрахунок;
 • Прогнозний енергобаланс;
 • Технологія покриття (послідовність операцій);
 • Технологічний процес: основна технологія + допоміжні операції;
 • Рецептура ванн і компоненти;
 • Визначення розмірів і матеріалу ванн, складу обладнання;
 • Попереднє технологічнє планування цеху. Схема лінії;
 • Розрахунок технологічних площ і вимоги до них;
 • Зведена таблиця даних для виробничого приміщення;
 • Загальні параметри організації виробництва;
 • Цехова логістика;
 • Розрахунок складів, маршрутів і постів завантаження-розвантаження;
 • Прогнозні вартісні показники проекту;
 • Календарний план реалізації проекту;
 • ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Базовий інжиніринг (відповідає стадії «П»)

 • Розробка технологічної частини проекту в формі креслень і специфікацій та їх оцінка, включаючи будівельні рішення, будівельне та конструкційне компонування, аналіз доцільності, економічності технічних рішень з урахуванням їх сумісності з місцевими умовами ;
 • Компоновка обладнання в проектному положенні (плани, розрізи);
 • Специфікація обладнання (модель, кількість) в 2 розділах: Основне обладнання, яке виготовляється в рамках проекту; Зовнішня комплектація;
 • Технологічні трубопроводи (схеми, плани);
 • Місцева технологічна витяжна вентиляція (схеми, плани);
 • Розробка електротехнічної частини проекту:
 • Силові електричні ланцюги (принципові схеми);
 • ланцюга контролю, сигналізації та електричних блокіровок (принципові схеми);
 • Розробка розділу «Автоматика» (принципові схеми)
 • Розробка розділу «Металоконструкції» (ескізні креслення)
 • Розрахунок спеціальних монтажних частин та допоміжного обладнання.
 • Захист довкілля. Утилізація відходів. Визначення варіантів і розробка технології / обладнання.
 • Взаємодія з місцевими установами та фахівцями, які беруть участь в проектних роботах.
 • Визначення (у взаємодії з замовником) постачальників по зовнішньої комплектації.
 • Розробка бюджету проекту на підставі попереднього проектування. Розробка графіка робіт і платежів.
 • ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ – Складання комплектного проектного ескізу в формі креслень.

Детальний інжиніринг (відповідає стадії «Р»)

 • Розробка технологічної частини проекту в формі робочих креслень і специфікацій, з урахуванням вимог і стандартів, що діють на даній території
 • Основне обладнання (робочі креслення);
 • специфікація обладнання (модель, кількість, постачальник, ціна);
 • технологічні трубопроводи (схеми, плани, специфікація, ціни);
 • місцева технологічна витяжна вентиляція (схеми, плани, робочі креслення, специфікація, ціни);
 • Розробка електротехнічної частини проекту:
 • силові електричні ланцюги (монтажні схеми, кабельний журнал, специфікація, ціни);
 • ланцюги контролю, сигналізації та блокування (монтажні схеми, кабельний журнал, специфікація, ціни);
 • Розробка розділу «Автоматика» (специфікація обладнання, монтажні схеми)
 • Розробка розділу «Металоконструкції» (робочі креслення)
 • Пояснювальна записка;
 • Повний комплект робочих креслень
 • РОБОЧИЙ ПРОЕКТ – Складання і переклад комплектного проекту